Doorgaan naar artikel

Tartanbaan – Reinigingsmachine en reinigingswerkwijze

You are here:

Intensieve natte reiniging van de tartanbaan met de speciale reinigingsmachine

In tegenstelling tot vele andere aanbieders van gelijkaardige diensten reinigen wij met speciaal daarvoor ontworpen reinigingsmachines. Onze speciale machines reinigen met behulp van het wervelreinigingsprocedé met water onder hoge druk met vier, kruiselings opgestelde spruitstukken op duurzame en zeer intensieve wijze, zonder chemische stoffen.

Met een waterdruk van maximaal 310 bar en een debiet van maximaal 100 liter per minuut maakt het vuil echt geen kans. Het resultaat is een tartanbaan die tot in het diepste van de poriën volledig ontdaan is van zelfs de kleinste verontreinigingen. Alleen al aan het kleurverschil van het oppervlak van de tartanbaan aan het einde van de reiniging herkent u met het blote oog de zuiverheid ervan. Nog meer: Waterdoorlaatbare oppervlakken zijn na de reiniging ook echt opnieuw waterdoorlaatbaar. Zo wordt het risico op ongevallen gereduceerd en wordt de vorming van mos en algen vertraagd.

Vele van onze klanten vragen ons om de intensieve natte reiniging jaarlijks uit te voeren. De tartanbaan gaat beduidend langer mee, is beter en zonder risico op ongevallen geschikt voor atleten, en dient minder snel gerepareerd te worden. Hoe dikwijls de reiniging dient uitgevoerd te worden, is afhankelijk van de positie van de tartanbaan, van de zoninval en van de schaduw, en van de omliggende plantengroei. Onze experts staan u graag bij met advies, en bepalen graag welk reinigingsinterval voor uw tartanbaan nodig en zinvol is.

Hoe gaat de reiniging van de tartanbaan in haar werk?

Ons team is volledig mobiel, en komt met de vrachtwagen en de reinigingsmachine ´s ochtends vroeg bij u aan, zodat onmiddellijk met de reiniging van de tartanbaan aangevangen kan worden. Indien dat echter nodig is, kan ons team reeds de voorgaande dag ter plaatse aankomen.

Onze medewerkers zijn volledig autonoom en overnachten en verzorgen zichzelf in het voertuig. Enkel de toegang tot de sanitaire installaties van het sportterrein en een voldoende krachtige wateraansluiting zijn nodig voor een probleemloze reiniging van de tartanbaan (wateraansluiting min. hydrant met een C-aansluiting).

Reiniging: Eventuele voorbereidende werkzaamheden

 • Losmaken van het vuil - In functie van het seizoen en van het weer kan eventueel onmiddellijk met de reiniging begonnen worden. Een regenachtige situatie is optimaal, dat wil zeggen met een reeds vochtige tartanbaan, omdat het vuil dan reeds is losgemaakt. Wanneer er sprake is van droog weer moet de tartanbaan vooraf bevochtigd worden om het vuil los te maken. Vervolgens kan de eigenlijke reiniging van start gaan.
 • Los vuil - Afhankelijk van de mate van de vervuiling van de baan moet eventueel nog vooraf losgemaakt vuil handmatig verwijderd worden. De beslissing daartoe wordt bij het aflopen van de baan genomen.
 • Schade – Indien op of aan de tartanbaan open naden, scheuren, of beschadigde plekken vastgesteld worden, dient nader in detail bekeken te worden of de reiniging met de machine al of niet normaal kan plaatsvinden. Daarom is een voorafgaande controle van de tartanbaan zinvol, namelijk om eventuele schade en mogelijke complicaties bij de reiniging met de machine uit te kunnen sluiten.

Hoeveel tijd hebben wij voor de reiniging van het oppervlak van de tartanbaan nodig?

De benodigde tijd hangt af van de grootte van de sportinstallatie en van de aard van het oppervlak van de tartanbaan. Ook is het weer een bepalende factor bij de reiniging. Regen of volle zon bij 35 graden zijn twee volledig verschillende situaties. Daarenboven is de afstand van de hydrant tot aan het te reinigen oppervlak doorslaggevend, net als de beschikbare waterdruk.

Uit ervaring weten wij dat op vele sportterreinen gemiddeld 4.000 - 6.000 m² tartanoppervlak aanwezig is. Daar hebben wij ongeveer 2-4 dagen voor nodig. Daarbij is de aard van de oppervlakken uiteraard van belang: gaat het om lichte atletiekloopbanen (cirkelbogen) of zijn er ook sprintbanen, aanloopbanen (ver- en hoogspringen), of speelvelden aanwezig. Hoe groter en meer opgesplitst de oppervlakken zijn, hoe meer tijd de reiniging ervan vergt. De mate van verontreiniging speelt uiteraard ook een rol. Ook hier geldt: Hoe groter de verontreiniging, hoe meer tijd de reiniging zal vergen. Ook geldt: Hoe kleiner of zwakker de wateraansluiting, hoe meer tijd het tanken en de daarmee verbonden reiniging in beslag neemt.

Als richtlijn geven wij u hier de typische opbouw van buitensportterreinen in Duitsland (DIN 18035), onderverdeeld in categorieën. Daarbij wordt eveneens een tijdsvenster (benaderd) gegeven voor een bij een gemiddelde vervuiling uit te voeren reiniging van alle tartanoppervlakken met behulp van onze reinigingsmachine:

 • Wedstrijdbaan Type A (Internationale wedstrijden)
  1 groot speelveld (natuur- of kunstgras), 8 cirkelboogbanen (tartanbanen), 8-10 individuele loopbanen (tartanbanen voor sprint en hordelopen), hoogspringen, polsstokspringen (aanloop tartanoppervlak), verspringen en hinkstapspringen (aanloop tartanoppervlak), schijfwerpen en hamerslingeren (betonplaat), speerwerpen (aanloop tartanoppervlak), kogelstoten (betonplaat).
  In het geval van een wedstrijdbaan van het type A bedraagt de te reinigen oppervlakte ongeveer 8.000 m², en daarvoor hebben wij, bij een gemiddelde mate van vervuiling, 4-5 dagen voor nodig.
 • Wedstrijdbaan Type B (Nationale – Internationale wedstrijden)
  1 groot speelveld (natuur- of kunstgras), 6 cirkelboogbanen (tartanbanen), 6-8 individuele loopbanen (tartanbanen voor sprint en hordelopen), hoogspringen, polsstokspringen (aanloop tartanoppervlak), verspringen en hinkstapspringen (aanloop tartanoppervlak), schijfwerpen en hamerslingeren (betonplaat), speerwerpen (aanloop tartanoppervlak), kogelstoten (betonplaat).
  In het geval van een wedstrijdbaan van het type B bedraagt de te reinigen oppervlakte ongeveer 6000 m², en daarvoor hebben wij, bij een gemiddelde mate van vervuiling, 3-4 dagen voor nodig.
 • Wedstrijdbaan Type C (beperkt aantal lichtatletische activiteiten, eerder trainingsdoeleinden, schoolsport, verenigingen)
  1 groot speelveld (natuur- of kunstgras), 4 cirkelboogbanen (tartanbanen), 4-6 individuele loopbanen (tartanbanen voor sprint en hordelopen), hoogspringen, polsstokspringen (aanloop tartanoppervlak), verspringen en hinkstapspringen (aanloop tartanoppervlak), schijfwerpen en hamerslingeren (betonplaat), speerwerpen (aanloop tartanoppervlak), kogelstoten (betonplaat).
  In het geval van een wedstrijdbaan van het type C bedraagt de te reinigen oppervlakte ongeveer 4.000 m², en daarvoor hebben wij, bij een gemiddelde mate van vervuiling, 2-3 dagen voor nodig.
 • Wedstrijdbaan Type D (voetbal, schoolsport, verenigingen, vrijetijdsport)
  1 groot speelveld (natuur- of kunstgras), 4-6 individuele loopbanen (tartanbanen voor korte afstand), hoogspringen (aanloop tartanoppervlak), verspringen en hinkstapspringen (aanloop tartanoppervlak), speerwerpen (aanloop tartanoppervlak), kogelstoten (betonplaat).
  In het geval van een wedstrijdbaan van het type D bedraagt de te reinigen oppervlakte ongeveer 1.700 m², en daarvoor hebben wij, bij een gemiddelde mate van vervuiling, 1-2 dagen voor nodig.

Het resultaat van de reiniging is van belang

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van onze reinigingsmachines en -werkwijze. Daarom hechten wij ook zoveel belang aan een goed resultaat aan het einde van de werkzaamheden. Indien de tartanbaan nog niet zuiver is, betekent dat eenvoudigweg dat wij nog niet klaar zijn. In tegenstelling tot andere dienstverleners die met een tweede, prijzige etappe zouden verdergaan, houden wij er pas mee op wanneer het resultaat van de reiniging van de tartanbaan echt perfect is. Zodoende kunt u er als klant vanop aan dat u een duidelijke kostenstructuur hebt die u kunt vertrouwen, dat wil zeggen dat er geen verborgen kosten zijn die dan achteraf tevoorschijn komen.

Vele van onze klanten zijn steeds opnieuw verrast hoe effectief onze reinigingsmachines werken, en zijn blij dat de sportinstallatie snel opnieuw gebruikt kan worden. Indien wij uw interesse gewekt hebben, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen. Wij geven u graag advies.

Terug naar de bovenkant van de pagina