Doorgaan naar artikel

Tartanbaan– reparaties en belijning

You are here:

Het tijdig laten repareren van de tartanbaan brengt u alleen maar voordelen

Vroegtijdig reparaties uitvoeren, verzekert niet alleen de werking en het aantrekkelijke karakter van uw installatie. Tegelijkertijd investeert u ook in het waardebehoud ervan, voorkomt u hoge vervolgkosten door te laat doorgevoerde reparaties, en minimaliseert u het risico op aansprakelijkheid als uitbater.

Hetzelfde geldt voor de belijning die, net als de tartanbaan, tijdens sportieve events onderhevig is aan hoge belastingen en aan een continue slijtage. Om de gewenste functionaliteit tijdens het sporten te verzekeren, dient de belijning steeds na ongeveer vijf jaar opnieuw aangebracht te worden. Indien het moment van de herbelijning gemist wordt en de lijnen als hulplijnen en de referentiepunten niet langer herkenbaar zijn, houdt dat hoge kosten in voor het nodig opnieuw opmeten van de tartanbaan.

Repareren van scheuren en gaten in de tartanbaan

De eerste tekenen van slijtage van een tartanbaan zijn kleine scheuren of gaten in het oppervlak ervan. Indien er op dat moment snel gereageerd wordt en de gepaste reparaties worden doorgevoerd, kan dikwijls ernstige schade aan het tartanoppervlak vermeden worden. Scheuren in het tartanoppervlak doen zich voor naar aanleiding van vermoeiing van het materiaal of door hoge belastingen. Soms is de reden echter ook onoplettendheid van de gebruiker of een verkeerd onderhoud van het oppervlak. Wanneer er continu vreemde lichamen op het tartanoppervlak aanwezig zijn (bijvoorbeeld vuil of zand) maakt dat de baan poreus, en kunnen reparaties sneller noodzakelijk zijn.
Scheuren en kleine gaten kunnen echter zonder al te hoge kosten verholpen worden. Men gaat gewoonlijk als volgt te werk:

  • Het beschadigde tartanoppervlak wordt volledig uitgesneden en verwijderd.
  • De ondergrond wordt gereinigd, gedroogd, en opnieuw met een hechtende ondergrond ingestreken.
  • De beschadigde plekken worden opgevuld met nieuw EPDM-granulaat
  • Drogen van het nieuw aangebrachte granulaat

Na de volledige uitharding van het EPDM-granulaat (EPDM = ethyleen-propyleen-diëen-monomeer) kan de tartanbaan opnieuw 100% ongevalvrij gebruikt worden.

Info: De meeste kunststofoppervlakken in de open lucht worden volledig ter plaatse op de bouwplaats gecreëerd (in situ). Het meest gebruikte oppervlakmateriaal is EPDM. EPDM, samen met polyurethaan, hardt uit en vormt een elastisch oppervlak dat vast verbonden wordt met de ondergrond. De oppervlaktelaag (granulaat) bestaat in alle mogelijke kleuren. “Tartanlaag” is daarvoor het meest gebruikte begrip, terwijl “Tartan” echter een productnaam of een merk is, een naam die net zoals “Tempo” in het geval van papieren zakdoekjes, tegenwoordig alom voor de oppervlaktelaag van kunststofbanen gebruikt wordt.

Sterke slijtage van de tartanbaan of van het poreuze oppervlak

Er komt een moment dat het niet langer zinvol is om scheuren en gaten te repareren. De inspanningen en kosten worden dan te groot, en de reparaties hebben geen tevredenstellende resultaten meer. Op dat moment dient men te gaan nadenken over het eventueel “hertoppen” van de tartanbaan. Dit houdt in dat het bestaande systeem, na kleine reparaties, als ondergrond voor een nieuwe sproeicoating behouden kan blijven. Dit is een goedkoper alternatief in vergelijking met een volledige sanering. Bij de volledige sanering worden het oude kunststofoppervlak volledig verwijderd, gewoonlijk tot op de asfaltlaag. Vervolgens worden de nieuwe lagen één voor één aangebracht. Aan het einde wordt er EPDM-rubbergranulaat ingestrooid. Deze laatste laag vormt dan het elastische contactoppervlak van de loopbaan. Een voegloze en perfect vlakke verwerking van het materiaal is een absolute vereiste, en mag dan ook enkel door gespecialiseerde firma´s uitgevoerd worden. Het correcte aanbrengen zorgt er als laatste ook voor dat de tartanbaan over het volledige oppervlak ervan optimale eigenschappen vertoont en duurzaam is.

Belijning van tartanbanen

Uiteraard zijn er voor internationale wedstrijden eisen waaraan de markeringen en de belijning op wedstrijdbanen en andere tartanoppervlakken (bijvoorbeeld aanlooptrajecten bij het hoogspringen) dienen te voldoen. Correcte en goed zichtbare markeringen zorgen echter niet alleen bij wedstrijden voor veiligheid en oriëntatie.

Slecht herkenbare markeringen kunnen er op wedstrijdbanen aanleiding toe geven dat lopers met elkaar in botsing komen en er zich te vermijden ongevallen voordoen. De verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid daarvoor kan dan bij de uitbater of de organisator gelegd worden. In het bijzonder op loopbanen zijn goed zichtbare lijnen waarop men niet uitglijdt absoluut nodig om eventuele verwondingen uit te kunnen sluiten.

Het gebruik van tartanbanen en speelvelden geeft onvermijdelijk aanleiding tot slijtage van de belijning. De weersomstandigheden dragen nog extra bij tot de slijtage en zorgen ervoor dat de belijning snel onduidelijk wordt. In dat geval dient men onmiddellijk actie te ondernemen en dient de belijning in orde gebracht te worden.

Het opnieuw belijnen kan op eender welk moment doorgevoerd worden. Het is zinvol om de belijning na een intensieve reiniging opnieuw aan te brengen.

Terug naar de bovenkant van de pagina