Doorgaan naar artikel

Tartanbaan reinigen - met zuivere waterkracht

You are here:

Tartanbaanreiniging - Schade en kosten minimaliseren

Atleten verwachten terecht dat buiten-tartanbanen op elk moment in perfecte toestand verkeren. Even belangrijk is de verkeersveiligheidsplicht op sportterreinen bij gebruik door scholen, klassen, en in de vrije tijd. Gladde, beschadigde tartanbanen zijn niet echt geschikt voor het beoefenen van sport. Nee, absoluut niet: Het risico op ongevallen bestaat, bijvoorbeeld naar aanleiding van de vorming van algen of mos, of van een vervuiling van het oppervlak met olie in combinatie met vocht. Daarenboven is een goed onderhouden tartanbaan een uithangbord voor het sportterrein, en kan ze zodoende potentiële sponsors en leden aantrekken.

In deze context is het professionele en systematische onderhoud van sportterreinen, respectievelijk van tartanbanen een absolute voorwaarde voor de correcte functionering en voor het waardebehoud ervan. Het nalaten daarvan kan aanleiding geven tot ernstige schade, schade die slechts kan verholpen worden met grote financiële inspanningen.

Mogelijke schade bij tartanbanen en de gevolgen daarvan:

  • Vroegtijdige slijtage van de tartanbaan door schurende effecten naar aanleiding van vreemde lichamen van kristallijne oorsprong, bijvoorbeeld zand.
  • Chemische reacties veroorzaakt door milieu- en omgevingsinvloeden.
  • Verantwoordelijkheid van de uitbater van het sportterrein bij ongevallen door gladde tartanbanen (algen- en mosvorming, olieresten op het oppervlak in combinatie met vocht).
  • Beperkte bruikbaarheid van de tartanbaan.

Door een minimum aan onderhoud aan de tartanbaan voorkomt u ernstige schade, en zorgt u voor een correcte werking en waardebehoud ervan, wat uiteindelijk ook economisch op lange termijn een positief effect heeft.

Langere houdbaarheid van de tartanbaan dankzij reiniging

De reiniging van uw tartanbaan is bij ons in goede handen. Wij zijn erin gespecialiseerd en hebben met het wervelreinigingsprocedé met water onder hoge druk een techniek ontwikkeld die zonder het gebruik van chemicaliën 100% milieuvriendelijk is. Snel, goedkoop, en absoluut betrouwbaar.

Ongeacht of er nu sprake is van zand, donkere en vette oppervlakken, verontreinigingen tot diep in de poriën, mos- of algenvorming, of gesloten poriën van de tartanbaan, de efficiëntie van ons procedé zal u ongetwijfeld overtuigen. U zult zien: U komt gewoon verder met de tartanbaan.

Als specialisten met vele jaren ervaring zijn onze speciaal opgeleide teams met onze speciale machines het beste uitgerust voor een efficiënte reiniging, onderhoud, en reparaties van uw tartanbanen.

Tips voor een optimaal onderhoud van de tartanbaan

Controleer uw tartanbaan regelmatig!

Alleen door middel van een regelmatige visuele controle van de tartanbaan kunnen vervuilingen opgemerkt en snel verholpen worden, zonder dat ze aanleiding geven tot grotere schade. Daarbij dienen de verantwoordelijken precies te weten wat belangrijk is.

Wij zeggen u precies met welke gevolgen u voor uw tartanbaan dient rekening te houden wanneer op de baan zand of pollen achterblijven, er zich mos gevormd heeft, of indien er scheuren in de baan zijn opgetreden.

Met behulp van een regelmatige controle van uw tartanbaan en het verhelpen van de grootste verontreinigingen zet u reeds een belangrijke stap voor het instandhouden en het behouden van uw baan.

Basisreiniging van de tartanbaan met borstelapparaten of bladblazers

In principe dient bij dit soort reiniging van de tartanbaan zeer voorzichtig en enkel met geselecteerde reinigingsapparaten te werk worden gegaan. Mos en onkruid kunnen met mechanische borstelapparaten verwijderd worden. Van belang is dat deze apparaten dienen uitgerust te zijn met zachte borstels. Harde metalen borstels kunnen eventueel schade veroorzaken aan de tartanbaan, en zijn dan ook niet geschikt. Bladblazers zijn zeer goed in staat om alle losse verontreinigingen op de tartanbaan te verwijderen.

 

Ook hier is de regelmaat waarmee maatregelen doorgevoerd worden, bijv. na elke maaibeurt erop letten dat er geen grasafval op de tartanbaan, en in het bijzonder op de binnenbaan, achterblijft, van groot belang om verkleuringen door looizuur te voorkomen. Er blijven echter steeds verontreinigingsresten in het oppervlak van de tartanbaan steken, verontreinigingen die enkel met een intensieve reiniging met speciale machines verwijderd kunnen worden. En daar komt de specialist in het spel.

 

Intensieve reiniging van de tartanbaan met de speciale reinigingsmachine

Onze speciale machines reinigen met behulp van het wervelreinigingsprocedé met water onder hoge druk, en maken een volledige reiniging zonder chemicaliën mogelijk. Het resultaat is een tartanbaan die tot in het diepste van de poriën ontdaan is van zelfs de kleinste verontreinigingen. Vele van onze klanten laten een dergelijke intensieve reiniging eenmaal per jaar uitvoeren en hebben daar goede resultaten mee bereikt. De tartanbaan gaat beduidend langer mee, is beter geschikt voor atleten, en dient minder snel gerepareerd te worden.

Hoe dikwijls een dergelijke reiniging nodig is, is afhankelijk van de locatie en van de positie van de baan, alsook van de omgeving. Onze experts staan u graag bij met advies, en bepalen graag welk reinigingsinterval voor uw tartanbaan nodig en zinvol is.

Snelle reparatie van de tartanbaan

Na een intensieve reiniging van de tartanbaan is eventuele schade eraan en zijn mogelijke scheuren in de bovenlaag ervan zeer gemakkelijk vast te stellen. Kleinere scheuren dienen zo snel mogelijk gerepareerd te worden, zodat daaruit voorvloeiende grotere schade kan vermeden worden en de kwaliteit van de tartanbaan kan verzekerd blijven. Ingeval grotere oppervlakken dienen gerepareerd te worden, dient de reparatie overgelaten te worden aan vaklui.

Ons speciaal opgeleid team staat in voor de correcte uitvoering van reparaties van grotere oppervlakken en ook, indien nodig, voor het achteraf opnieuw aanbrengen van de lijnen. Soms is een zogenaamde hertopping nodig, dat wil zeggen het aanbrengen van een volledige nieuwe oppervlaktelaag. Of een nieuwe coating van de tartanbaan werkelijk nodig en uit te voeren is, controleren wij graag voor u.


Bijkomende informatie reinigingswerkwijze, reparatie, en belijning
Dit is ons werk
Terug naar de bovenkant van de pagina